Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025 se stanovuje ve výši 1000 Kč.

Děti, které dovrší 5 let do 31.8.2024 jsou vzdělávány bezúplatně.

(Povinné předškolní vzdělávání)

Od 1. 9. 2024 se stanovuje částka na stravné takto:

Děti 3-6 let – celodenní strava 50 Kč

měsíční platba: 1100 Kč

Děti s OŠD, tj. děti, které dovrší 6 let do 31. 8. 2024

celodenní strava 53 Kč

měsíční platba: 1166 K