PLATBY + Variabilbní symboly ZDE

Zápis do MŠ na školní rok 2022/2023

Zápis cizinců – uprchlíků    ZDE

Směrnice k zápisu cizinců uprchlíků ZDE

Na oficiální zápis nečekejte a objednejte si co nejdříve konzultaci s ředitelkou školy a speciálním pedagogem MŠ v případě, že:

  • žádáte o zařazení dítěte do logopedické třídy
  • máte dítě s jakýmkoliv problémem, dítě bude pravděpodobně potřebovat některá podpůrná opatření či asistenta pedagoga a žádáte o zařazení dítěte do běžné třídy

Ředitelka Mateřské školy Obláček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874 v souladu s § 34, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuje zápis na školní rok 2022/2023 do Mateřské školy Obláček, Praha – 9- Černý Most, Šebelova 874

Den otevřených dveří se uskuteční 6. 4. a 7. 4. 2022 od 17,00 do 18,00

Vydávání dokumentů – žádost a evidenční list si můžete stáhnout ve složce Dokumenty

nebo vyzvednout v ředitelně školy každou středu v březnu a dubnu od 13.00 do 15,00 hodin.

Žádost o přijetí 2022  (vytiskněte oboustranně)!

Evidenční list dítěte (vytiskněte oboustranně a nechte potvrdit lékařem)!

Odevzdání vyplněných dokumentů –

2. 5. 2022   od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hodin

3. 5. 2022 od 9.00-12,00 hodin

Směrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání (včetně stanovených kritérií) ke stažení ZDE

Při zápisu jsou nutné doklady:

Rodný list dítěte

Občanský průkaz s místem trvalého bydliště

V případě, že trvalá adresa žadatele je mimo působnost Prahy 14, je nutné přinést nájemní smlouvu k bytu na území Prahy 14

U cizích státních příslušníků pas nebo doklad o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zápis do speciální třídy pro děti:

K zápisu do této třídy je potřeba si domluvit co nejdříve individuální konzultaci u ředitelky školy Bc. Jitky Kuchařové na tel. čísle 281912741 či mailem – oblacek.sebelova@seznam.cz. Požadavky k zápisu jsou stejné jako k zápisu do běžné třídy.

Navíc budete potřebovat:

doporučení ze školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum – SPC nebo pedagogicko-psychologická poradna PPP)

doporučení včetně diagnózy pro účely vzdělávání k zařazení do speciální třídy od jiného odborníka (logopeda, pediatra, neurologa, psychologa atd.)

pokud zatím nikam nechodíte, doporučíme vám vhodné SPC pro Vaše dítě

pokud Vaše dítě potřebuje pedagogického asistenta, je nutné to uvést v odborném doporučení

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na vývěsce a webových stránkách školy pod registračními čísly.

Vydání rozhodnutí:

Rodiče si pro rozhodnutí přijdou osobně a podepíší převzetí dne: 25.5.2022  13,00-17,00 hod.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí: 8.6.2022  16,00 hod.

Schůzka rodičů se bude konat bez dětí!