Omlouvání dětí

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hod., a to telefonicky, na e-mail, do sešitu v šatně třídy. V případě, že dítě není omluveno do 8.00 hod. prvního dne nepřítomnosti, rodiče uhradí stravné za tento den. Zároveň mají možnost si v tento den osobně oběd odebrat v ŠJ mezi 11.30-11.45 hod. (jídlonosič).

Neodebrané obědy budou rozděleny ostatním dětem (přídavky).

Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne telefonicky, na e-mail, či osobně.

Omlouvání dítěte z povinného předškolního vzdělávání

Omlouvání je možné telefonicky, e-mailem, nebo písemně. Absence musí být omluvena nejdéle do tří dnů od počátku nepřítomnosti dítěte. Omluvit dítě je povinné i v případě, že probíhá vzdělávání distančním způsobem a dítě se nemůže distanční výuky zúčastnit.

Po návratu do školy vyplní zákonný zástupce nepřítomnost v omluvném listu dítěte. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem. Při pokračující absenci ředitel školy informuje orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Při delší plánované nepřítomnosti (delší než 15 pracovních dnů) požádá zákonný zástupce ředitelku školy o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání.(Žádost je k dispozici u ředitelky školy)