Opatření ke zmírnění dopadů inflace pro školní rok 2022-2023

program MHMP

Podmínky pro podání žádosti ZDE

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti ZDE

Žádost o příspěvek z Fondu Solidarity ZDE

Žádosti si vytiskněte, popřípadě vyzvedněte v ředitelně a podejte nejpozději do 15. 10. 2022 v ředitelně školy.