E-mailové adresy tříd

(e-mailové adresy tříd slouží ke komunikaci třídních učitelek s rodiči, u předškoláků plnících povinnou předškolní docházku k distanční výuce, NESLOUŽÍ k omlouvání dětí a odhlašování obědů)

Hospodářství:  http://oblacek.hospodarstvi@seznam.cz

Prales:  http://oblacek.prales@seznam.cz

Pravěk:  http://oblacek.pravek@seznam.cz

Vesmír: http://oblacek.vesmir@seznam.cz

Berušky: http://oblacek.berusky@seznam.cz

Les: http://oblacek.les@seznam.cz

Louka: http://oblacek.louka@seznam.cz

Indiáni: http://oblacek.indiani@seznam.cz

Moře: http://oblacek.more@seznam.cz