Školní řád 2023/2024
stáhnout dokument
Inspekční zpráva 2023
stáhnout dokument
Potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku-odpočet školného
stáhnout dokument
Evidenční list k přijetí
stáhnout dokument
Směrnice zápis na školní rok 2024-2025 stáhnout dokument
Žádost o přijetí 2024
stáhnout dokument
Zásady zpracování osobních údajů
stáhnout dokument
Provozní řád školní jídelny
stáhnout dokument
Odpověď na dotazy v rámci Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
stáhnout dokument
Směrnice UK zápis na školní rok 2023-2024
stáhnout dokument
Žádost UK o přijetí 2023
stáhnout dokument
Vyhláška o školských obvodech mateřských škol
stáhnout dokument
Adaptační plán
stáhnout dokument
Informace k whistleblowingu
stáhnout dokument
Školní vzdělávací program
stáhnout dokument
Informace pro rodiče nově přijatých dětí na školní rok 2023-2024
stáhnout dokument
Směrnice o svobodném přístupu k informacím, podle zákona 106/1999 Sb.
stáhnout dokument
Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
stáhnout dokument
Žádost o poskytnutí informace, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
stáhnout dokument
Zmocnění k vyzvedávání jinou ZLETILOU osobou stáhnout dokument
Zmocnění k vyzvedávání jinou NEZLETILOU osobou stáhnout dokument
Výroční zpráva za rok 2023 – Poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb.,o svobodném přístupu k informacím stáhnout dokument