Organizace dne v MŠ

6,30 – 8,00 scházení dětí

6,30 – 8,30 ranní hry
didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení ve skupinkách a individuálně)
individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami = reedukační a kompenzační speciálně pedagogická péče
individuální rehabilitační péče
jazykové chvilky
smyslové hry

8,30 – 9,00 ranní cvičení (popř. relaxační cvičení, jóga)

9,00 – 9,30 hygiena, svačina

9,30 – 10,00 didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení/ ve skupinkách a individuálně)

10,00 – 12,00 pobyt venku

12,00 – 12,30 hygiena, oběd

12,30 – 14,30 hygiena, odpočinek
náhradní nespací aktivity
děti se specifickými vzdělávacími potřebami – individuální, reedukační a kompenzační péče speciálně pedagogická, logopedická péče, rehabilitační péče
zájmové kroužky

14,30 – 15,00 hygiena, svačina

15,00 – 17,00 odpolední zájmové činnosti dětí (hry dle zájmu dětí)
pokračování didakticky cílených činností, zájmové kroužky