Dokumenty

Dokumenty

Potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku
EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE OBLÁČEK
Směrnice zápis 2021-22
Žádost o přijetí
Informace o ochraně osobních údajů
Odpověď na dotazy v rámci Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva za rok 2018 - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vyhláška o školských obvodech mateřských škol
Čestné prohlášení
Provoz MŠ vzhledem k covid 19
Školní vzdělávací program
Informace pro rodiče nově přijatých dětí na školní rok 2020-2021
Výroční zpráva za rok 2019 - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb.,o svobodném přístupu k informacím
Směrnice o svobodném přístupu k informacím, podle zákona 106/1999 Sb.
Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost o poskytnutí informace, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva za rok 2020 - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb.,o svobodném přístupu k informacím