750,- Kč zašlete v únoru na účet 43-8795750257/0100

Při platbě na účet použijte Variabilní symbol svého dítěte na konci s číslem 3

(např. VS školné – 10201, stravné – 10202, SRPMŠO – 10203)

do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte.

 POZOR!

 číslo účtu SRPMŠO není stejné jako číslo účtu školky pro školné a stravné