PLATBA PŘÍSPĚVKU SRPMŠO na II. pololetí 750,- kč zašlete v únoru na účet 43-8795750257/0100

Při platbě na účet použijte Variabilní symbol svého dítěte na konci s číslem 3  (např. VS školné – 10201, stravné – 10202, SRPMŠO – 10203) do poznámky pro příjemce uveďte vždy jméno dítěte.

POZOR! číslo účtu SRPMŠO není stejné jako číslo účtu školky pro školné a stravné

 Vzhledem ke Covid situaci zasílejte platby pouze bezhotovostně na účet.