Opatření ke zmírnění dopadů inflace pro školní rok 2022-2023  –     program MHMP

Žádosti si vytiskněte, popřípadě vyzvedněte v ředitelně a odevzdejte

  1. 12. 2022 od 13:00 do 15:00 v ředitelně školy.

Žádost ke stažení  ZDE

Podmínky pro podání žádosti ZDE