V letošním roce si každá  mateřská škola zajišťuje prázdninový provoz sama, pro svoje děti.

Mateřská škola bude v období letních prázdnin otevřena

od   4.7. 2022 do 29.7.2022. pro předem přihlášené děti.

Přihlášení probíhá na jednotlivých třídách.

Vzhledem k nutné letní údržbě a  opravám žádáme rodiče, kteří mohou, aby prázdninový provoz nevyužívali.

Děkujeme