Úplata za předškolní vzdělávání (školné) pro školní rok 2023/2024 se stanovuje ve výši 600 Kč měsíčně

Děti narozené před 31. 8. 2018 jsou vzdělávány bezúplatně. (Povinné předškolní vzdělávání)

Od 1. 9. 2023 se stanovuje částka na stravné takto:

Děti 3-6 let – celodenní strava 50 Kč  měsíční platba: 1100 Kč

Děti s OŠD, tj. děti, které dovrší 6 let do 31. 8. 2023 celodenní strava 53 Kč měsíční platba: 1166 Kč