přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Obláček

31.5.2023 od 16,00 hod. ve třídě Prales

Prosíme bez dětí!

Rozhodnutí    ZDE

Informace pro rodiče nově přijatých dětí     ZDE

Adaptační plán ZDE

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) pro školní rok 2023/2024 se stanovuje ve výši 600 Kč měsíčně

Děti narozené před 31. 8. 2018 jsou vzdělávány bezúplatně. (Povinné předškolní vzdělávání)

Od 1. 9. 2023 se stanovuje částka na stravné takto:

Děti 3-6 let – celodenní strava 50 Kč  měsíční platba: 1100 Kč

Děti s OŠD, tj. děti, které dovrší 6 let do 31. 8. 2023 celodenní strava 53 Kč měsíční platba: 1166 Kč

 

Vydávání dokumentů – žádost a evidenční list si můžete stáhnout nebo vyzvednout v ředitelně školy každou středu v březnu a dubnu od 13.00 do 15,00 hodin.

Žádost o přijetí (vytiskněte oboustranně)!

Evidenční list (vytiskněte oboustranně a nechte potvrdit lékařem)!

Odevzdání vyplněných dokumentů

–  2.5. 2023   od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 17.00 hodin

– 3.5. 2023 od 9.00-12,00 hodin

ZÁPIS pro cizince uprchlíky – 7.6.2023      od 9,30 – 12,00 a 13,00 – 17,00 

dne  12.4.2023  od 17,00 do 18,00 hod.

V letošním roce si každá škola zajišťuje prázdninový provoz sama, pro svoje děti.

Mateřská škola bude v období letních prázdnin otevřena od   10.7. 2023 do 28.7.2023 pro přihlášené děti.

Přihlášení probíhá na jednotlivých třídách.

Vzhledem k nutné letní údržbě a  opravám žádáme rodiče, kteří mohou, aby prázdninový provoz nevyužívali.

Děkujeme MŠ Obláček

na II. pololetí 750,- kč

zašlete v únoru na účet 43-8795750257/0100

Při platbě na účet použijte Variabilní symbol svého dítěte na konci s číslem 3

(např. VS školné – 10201, stravné – 10202, SRPMŠO – 10203)

do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte.  

POZOR!

 číslo účtu SRPMŠO není stejné jako číslo účtu školky pro školné a stravné

Formulář potřebný na odpočet školného z daní za rok 2022 je u třídních učitelek nebo ke stažení  na webových stránkách v záložce Dokumenty –  ZDE

Vyplněný odevzdejte na své třídě, kde Vám bude doplněna částka a potvrzený bude vrácen.

Provoz MŠ končí ve čtvrtek 22.12.2022 a začíná 2.1.2023

Opatření ke zmírnění dopadů inflace pro školní rok 2022-2023  –     program MHMP

Žádosti si vytiskněte, popřípadě vyzvedněte v ředitelně a odevzdejte

  1. 12. 2022 od 13:00 do 15:00 v ředitelně školy.

Žádost ke stažení  ZDE

Podmínky pro podání žádosti ZDE

na I. pololetí 750,- kč

zašlete v říjnu na účet 43-8795750257/0100

Při platbě na účet použijte Variabilní symbol svého dítěte na konci s číslem 3

(např. VS školné – 10201, stravné – 10202, SRPMŠO – 10203)

do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte.  

POZOR!

 číslo účtu SRPMŠO není stejné jako číslo účtu školky pro školné a stravné

12.9. – od 16,00 hod. Les, Hospodářství, Pravěk, Berušky

13.9. – od 16,00 hod. Moře, Louka, Vesmír

14.9. – od 16,00 hod. Indiáni, Prales

Prosíme rodiče, aby na třídní schůzky přišli bez dětí.

Třídní seznamy dětí naleznete na dveřích MŠ od 30.8.2022

Formuláře na vyzvedávání dětí cizí osobou jsou ke stažení  pro osoby zletilé ZDE pro nezletilé ZDE

Adaptační plán ke stažení ZDE

Informace k platbám ZDE

Informace pro rodiče nově přijatých dětí ZDE

Potřeby dětí do MŠ ZDE